بازار سرمایه

با توجه به تغییرات مستمر و پیچیدگی روزافزون کسب و کارها، تأمین منابع مالی با هدف بهره مندی از فرصت های پیش رو و بهبود وضعیت رقابتی، به امری اجتناب ناپذیر برای شرکت ها بدل شده است. نکته حائز اهمیت، امکان طرح ریزی برنامه تأمین مالی متناسب با نیاز خاص هر کسب و کار، با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای اثرگذار چون افق سرمایه گذاری، نرخ تأمین مالی اقتصادی، ابزارهای قابل استفاده و مباحث حاکمیتی و استراتژیک می باشد. در بازار سرمایه کشور نیز ابزارهای جدید تأمین مالی راه اندازی شده که فرصت خوبی را برای شرکت ها فراهم نموده است. مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر در زمینه انواع روش های تأمین مالی، خدمات مشاوره ای به شرکت ها ارائه می دهد و کل فرآیند تأمین مالی را مدیریت می کند؛ هم چنین شرکت ها را در انتخاب مناسب ترین روش های تأمین مالی راهنمایی نموده؛ ابزارهای نوین تأمین مالی را بر اساس ساختار دارایی و بدهی آن ها طراحی نموده و با بکارگیری تخصص و دانش کافی و نیز شرایط و مقتضیات شرکت ها، عملیات تأمین مالی را مدیریت می نماید. ارتباطات گسترده نیکی گستر با بانک ها، مؤسسات و سرمایه گذاران، به ویژه در حوزه تأمین منابع مالی، در تسهیل فعالیت تأمین مالی مشتریان بسیار مؤثر است. نیکی گستر می تواند خدمات گسترده ای در زمینه تأمین مالی از طریق ابزارهای زیر در بازار سرمایه، به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ارائه دهد.

  • صندوق پروژه 
  • صندوق زمین ساختمان

الف - برخی از پروژه‌های انجام شده

نام شرکت
خدمات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر (سهامی خاص)
شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام)
• مشاور عرضه
• تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه
• تهیه بیانیه ثبت
• نمایندگی شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)
شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)
• تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه (سال‎های 1397 و 1400)
• تهیه بیانیه ثبت (سال‎های 1397 و 1400)
• نمایندگی شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
پروژه هتل سیرجان
پروژه هتل سیرجان
• تهیه گزارش امکان سنجی مالی و اقتصادی پروژه
• تهیه گزارش توجیهی راه‌اندازی و تأسیس صندوق پروژه
• اخذ موافقت اصولی تأسیس صندوق پروژه
پروژه ایران مال
پروژه ایران مال
• تهیه گزارش امکان سنجی اقتصادی پروژه
• تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق مشارکت
شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
• تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه
• تهیه بیانیه ثبت
• نمایندگی شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شرکت افست (سهامی عام)
شرکت افست (سهامی عام)
• تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه
• تهیه بیانیه ثبت
شرکت داروسازی امین (سهامی عام)
شرکت داروسازی امین (سهامی عام)
• تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه
• تهیه بیانیه ثبت
• نمایندگی شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ب - شرایط کلی امکان عرضه

  • تداوم فعالیت

ج - ثبت آنلاین درخواست خدمات

حداقل مدارک مورد نیاز :