توسعه کسب و کار

الف - برخی از پروژه‌های انجام شده

نام شرکت
خدمات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر (سهامی خاص)
هلدینگ سرمایه‌گذاری کوه نور (هلدینگ ساختمانی)
هلدینگ سرمایه‌گذاری کوه نور (هلدینگ ساختمانی)
• مشاوره در تشکیل
• مشاوره در ساختاردهی
• تهیه برنامه کسب و کار
لیزینگ سینا(سهامی عام)
لیزینگ سینا(سهامی عام)
• گزارش شناخت صنعت لیزینگ
• تدوین استراتژی‌های ورود به بازار
گروه سرمایه ‏گذاری بین المللی کاسپین
گروه سرمایه ‏گذاری بین المللی کاسپین
• مشاوره در تاسیس و ثبت
• مشاوره در تشکیل ساختار سازمانی و شرکت‌های تابعه
• تهیه برنامه کسب و کار
شرکت ایراندار (سهامی خاص)
شرکت ایراندار (سهامی خاص)
• مشاوره طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار
شرکت آدوراطب (سهامی خاص)
شرکت آدوراطب (سهامی خاص)
• مشاوره طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار
توسعه تجارت برنج مازندران (سهامی خاص)
توسعه تجارت برنج مازندران (سهامی خاص)
• تهیه برنامه کسب ‎و کار
• امکان‎سنجی ورود به بازار سرمایه

ب - ثبت آنلاین درخواست خدمات

حداقل مدارک مورد نیاز :