بازار بدهی

با توجه به تغییرات مستمر و پیچیدگی روزافزون کسب و کارها، تأمین منابع مالی با هدف بهره مندی از فرصت های پیش رو و بهبود وضعیت رقابتی، به امری اجتناب ناپذیر برای شرکت ها بدل شده است. نکته حائز اهمیت، امکان طرح ریزی برنامه تأمین مالی متناسب با نیاز خاص هر کسب و کار، با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای اثرگذار چون افق سرمایه گذاری، نرخ تأمین مالی اقتصادی، ابزارهای قابل استفاده و مباحث حاکمیتی و استراتژیک می باشد. در بازار سرمایه کشور نیز ابزارهای جدید تأمین مالی راه اندازی شده که فرصت خوبی را برای شرکت ها فراهم نموده است. مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر در زمینه انواع روش های تأمین مالی، خدمات مشاوره ای به شرکت ها ارائه می دهد و کل فرآیند تأمین مالی را مدیریت می کند؛ هم چنین شرکت ها را در انتخاب مناسب ترین روش های تأمین مالی راهنمایی نموده؛ ابزارهای نوین تأمین مالی را بر اساس ساختار دارایی و بدهی آن ها طراحی نموده و با بکارگیری تخصص و دانش کافی و نیز شرایط و مقتضیات شرکت ها، عملیات تأمین مالی را مدیریت می نماید. ارتباطات گسترده نیکی گستر با بانک ها، مؤسسات و سرمایه گذاران، به ویژه در حوزه تأمین منابع مالی، در تسهیل فعالیت تأمین مالی مشتریان بسیار مؤثر است. نیکی گستر می تواند خدمات گسترده ای در زمینه تأمین مالی از طریق ابزارهای زیر در بازار سرمایه، به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ارائه دهد.

  • صندوق پروژه 
  • صندوق زمین ساختمان
نام شرکت
شرایط
خدمات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر (سهامی خاص)
شرکت سرمایه‎ گذاری صاروج پارس (سهامی خاص)
شرکت سرمایه‎ گذاری صاروج پارس (سهامی خاص)
انتشار 9.950 میلیارد ریال اوراق اجاره
• طراحی ساختار تامین مالی
• مشاوره عرضه
• مشاوره طراحی تامین مالی
• تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت
• اخذ مجوزهای مربوطه
• خدمات مدیریت انتشار تا واریز وجه
شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد (سهامی خاص)
شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد (سهامی خاص)
انتشار 750 میلیارد ریال اوراق مشارکت
• طراحی ساختار تامین مالی
• تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت
• حلقه ارتباطی با سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر ارکان
• خدمات مدیریت انتشار تا واریز وجه

ب - شرایط کلی انتشار اوراق

  • مثبت بودن جریان نقدی حاصل از عملیات شرکت طی 2 سال اخیر
  • مجموع بدهی‌ها به دارایی‌ها حداکثر 90% باشد.
  • مردود یا عدم اظهر نظر نبودن نتایج گزارشات حسابرسی 2 سال اخیر شرکت
  • تحت کنترل نبودن ضامن توسط بانی
  • تعیین کلیه ارکان با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار
  • بیشتر نبودن سررسید اوراق نسبت به عمر اقتصادی باقیمانده

ج - ثبت آنلاین درخواست خدمات

حداقل مدارک مورد نیاز :