معرفی نیکی گستر

مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (شرکت سهامی خاص) ، که در تاریخ 11 خرداد 1390 با شماره 405706 و شناسه ملي 10320563209 نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات تغییرتجاری شهر تهران به ثبت رسیده بود، از ابتدای شهریور ماه 1390 با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تحت شماره 10893 ،فعالیت خود را به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان مذکور آغاز کرد.

سرمایه پرداخت شده در پایان سال مالی 1395 ،40 میلیارد ریال بوده است .

نیکی گستر با اخذ مجوزهای مشاوره سرمایه گذاري، عرضه، پذیرش، سبدگرداني و برگزاری دوره های آموزشی در حوزه بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار، می تواند مجموعه ی کاملی ازخدمات مالی را به مشتریان خود ارائه کند .
آینده روشنی برای خدمات مشاوران سرمایه‌گذاری و مالی تصور می‌شود و همه روزه اهمیت و جایگاه این گروه از مشاوران در بین مدیران سازمان‌ها و سرمایه‌گذاران فردی افزایش می‌یابد و پیشرفت‌های امروزی موجب شدند که مشاوران سرمایه‌گذاری، مدل کسب و کار و استراتژی‌های بازاریابی خود را با راهکارهای جدید برای مشتریان منطبق سازند.

مأموریت اصلی  مشاور سرمایه گذاري نیکی گستر، ارائه خدمات مشاوره، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی داراي ارزش افزوده به مشتریان است.